Specialistisch kantoor voor  de MKB-ondernemers in het Westland

 

Taurus Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor gevestigd in Naaldwijk, gemeente Westland. Met een compact team van ervaren advocaten behandelen wij juridische zaken op hoogwaardig niveau. Onze advocaten hebben ieder hun specialisme en beschikken over ruime werkervaring. Daardoor kunnen wij efficiënt, adequaat en doelgericht adviseren en procederen. Onze expertise is gelegen in het bouwrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht (o.a. aandeelhoudersgeschillen , fusies en overnames), contractenrecht en algemeen verbintenissenrecht.

Daadkrachtig, betrouwbaar en toegewijd

Taurus betekent ‘stier’. Deze naam staat voor hoe onze cliënten ons omschrijven; daadkrachtig, betrouwbaar en toegewijd. Dit zijn belangrijke eigenschappen van een topadvocaat.

Als kantoor willen wij wendbaar blijven en daarom maken wij als ondernemers de keuze om te werken met een klein, betrouwbaar, toegewijd en specialistisch team. Advocatuur is mensenwerk en vertrouwen tussen klant en advocaat bepaald het succes. Want alleen als een team kun  je het beste resultaat bereiken.

Taal van de ondernemer

Dankzij de korte lijnen en de toegankelijkheid van ons kantoor, bent u altijd betrokken bij de voortgang van uw zaak en kunnen wij snel schakelen. Flexibiliteit, betrokkenheid en bereikbaarheid zijn voor ons vanzelfsprekend.

Ons kantoor zit in het hart van de ondernemende gemeente Westland en of het nu om glastuinbouw gaat of andere sectoren, wij kennen de omgeving als geen ander en weten wat er speelt en hoe u hierop kunt anticiperen. Wij zijn ook actief buiten de regio, zowel nationaal als internationaal. Wij spreken uw taal en kunnen u bijstaan en adviseren in de meest uiteenlopende kwesties.

Kennismanagement

Wij geloven in de kracht van specialistische kennis. Kennismanagement is daarom één van de speerpunten van ons kantoor. Vakinhoudelijke ontwikkeling staat hoog op de agenda en onze advocaten worden regelmatig bijgeschoold. Daarnaast werken wij waar nodig samen met specialisten uit andere vakgebieden. Wanneer het wenselijk is, kunnen wij een beroep doen op ons vaste netwerk van gespecialiseerde notarissen, accountantskantoren en belastingadviseurs. Ook werken wij nauw samen met vooraanstaande technische adviesbureaus, onder andere op het terrein van taxatie van onroerende zaken, gewasschade en bouwschades, bodem, geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.

Taurus Advocaten kan u bijstaan op de diverse rechtsgebieden. Door middel van het aanklikken van één van de rechtsgebieden krijgt u nadere informatie over de bijbehorende specifieke diensten die wij u kunnen leveren.

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Schade en aansprakelijkheid zijn woorden die vaak hand in hand gaan. Maar wie is er nu aansprakelijk en wie gaat deze schade betalen. Vaak komt u er wel uit met de schadeveroorzaker of met uw…

Algemeen verbintenissenrecht

Schade en aansprakelijkheid zijn woorden die vaak hand in hand gaan. Maar wie is er nu aansprakelijk en wie gaat deze schade betalen. Vaak komt u er wel uit met de schadeveroorzaker of met uw…

 Bestuursrecht, Handhaving, Ruimtelijke ordening

Bij Taurus Advocaten kunt u tevens terecht voor geschillen op het gebied van het huurrecht. De advocaten van Taurus behandelen diverse rechtsproblemen die betrekking hebben op de huur en verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte of anderszins. Voor ieder van deze vormen van huur gelden……

Commercieel Vastgoed, Huurrecht, Onroerend goedrecht

Vastgoed is een veelomvattend rechtsgebied waar goede kennis van wet en regelgeving almede van bouwtechnische aspecten essentieel is om zaken echt te kunnen doorgronden.

Taurus advocaten is specialist op dit gebied. Wij treden onder andere op voor bouwbedrijven (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) alsmede voor projectontwikkelaars. Taurus advocaten heeft veel proceservaring in arbitrageprocedures.

Incasso

Incasso is het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en – meer specifiek – de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen…

Nationaal en internationaal contracteren

Ons kantoor heeft ruime expertise in het ondersteunen van bedrijven die internationaal zaken doen. Wij kunnen u bijstaan op allerlei aspecten zoals het onderhandelen over internationale contracten en het opstellen….

Overheidsaansprakelijkheid, onrechtmatig handelen, planschade en nadeelcompensatie

Het handelen van de overheid, bijvoorbeeld door middel van regelgeving en besluitvorming, raakt vaak de rechten en belangen van ondernemers en burgers. De desbetreffende ondernemers en burgers kunnen…

Teelt- en gewasschade

Dit betreft het adviseren en/of procederen omtrent schade aan gewas of teelt. Middels het opstellen van goede algemene voorwaarden wordt getracht om schaderisico zo veel mogelijk uit te sluiten en bij…

Vennootschaps- en ondernemingsrecht/fusies & overnames

Taurus Advocaten heeft zich onder meer gespecialiseerd in het vennootschap – en ondernemingsrecht. Dit betreft alle voorkomende werkzaamheden in het vennootschapsrecht, met de navolgende…