“Behoorde te weten”: mededelingsplicht vs. onderzoeksplicht

In het contractenrecht woedt er een constante strijd tussen mededelingsplichten aan de ene kant en onderzoeksplichten aan de andere kant. Deze strijdt woedt het hevigst bij het leerstuk van dwaling. Op grond van de wet kan een overeenkomst worden vernietigd wegens dwaling indien de wederpartij in verband met hetgeen zij “behoorde te weten” de dwalende had behoren mede te delen.

In een recent arrest van de Hoge Raad was sprake van een onderhuur van een bedrijfsruimte die vanaf 2005 als discotheek werd gebruikt, maar die formeel de bestemming “speelcasino” droeg. De onderhuurder wenste de discotheek tot Italiaans restaurant te verbouwen, waar volgens de gemeente een vrijstellingsprocedure voor was vereist. De onderhuurder beriep zich vervolgens jegens de hoofdhuurder van het bedrijfspand, Inbev Nederland, op vernietiging van de huurovereenkomst wegens dwaling. De onderhuurder stelde dat Inbev Nederland, een grote professionele speler op de Nederlandse horecamarkt en hoofdhuurder van het pand, geacht wordt op de hoogte te zijn van de precieze bestemming van het pand en dat zij de onderhuurder daarover had moeten informeren.

Het gerechtshof was het met de onderhuurder eens. Volgens het hof had Inbev Nederland de precieze bestemming van het bedrijfspand behoren te weten en de onderhuurder daarover behoren in te lichten. De Hoge Raad vernietigde het arrest van het gerechtshof en oordeelde dat een huurder van een bedrijfsruimte niet ervan uit mag gaan dat met het oog op zijn belang door de professionele verhuurder is nagegaan of eventuele verbouwingsplannen verenigbaar zijn met het bestemmingsplan. Een verplichting tot “preventief” inlichten mag niet te snel worden aangenomen.

Dit oordeel van de Hoge Raad is belangrijk, omdat de Hoge Raad heeft bepaald dat de mededelingsplicht in beginsel beperkt is tot informatie waarover men daadwerkelijk beschikt en dat het criterium “behoorde te weten” in beginsel geen onderzoeksplicht met zich meebrengt. De mededelingsplicht heeft deze strijd gewonnen, maar de oorlog woedt onverminderd voort op het veld van het contractenrecht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. A.C. Abouzeid (e-mail: abouzeid@taurusadvocaten.nl). Hij is als advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht